Advion-hangyairto-gel-20377a

ANTIVESPE

Attracide-plus

Alfasect

blackpearlegerirtopep13

ba_cy_5

Broditop_rágcsálóirtó_pép_MSDS_2022

Broditop_ragcs_forablokk_

Broditop-rágcs. pép 

Broditop_ragcs_forablokk

draker10.2

DEMAND.10S.

Demand_MSDS_2022

Diptron

Dk-10.2-Rovarirto-Koncentratum_hu_v4

Ficam W 

FlyttracideBA1(1)

Ficam_D

Goliath_gel

MS1000145_HU02_HU_Suredis

MS1000145_HU03_HU_Suredis

MAXFORCE.QUANTUM.hangyairto.gel

Maxforce LN 

Maxforce White 

Magnum-gel

2. Magnum-gel-roachesMSDS-HU6

Mythic_10_SC_rovarirtó_koncentrátum_MSDS_20221216

KILRAT.PLUS.ragcsaloirto.pep

PROTECT.porozoszer

PESTSTOP.PERM.25CS

PESTSTOP.LAMBDA.10CS

PESTSTOP.fustkepzo.tabletta

PESTSTOP.COMBI.8CS

Pestmaster Csótányirtó Gél

PestMaster hangyairtó gel

PROTECT.Forte.rovarirto.porozoszer

PROTECT.sewerblock

PROTECT.ragcsaloirto.pep

PROTECT-PRO-paraffinos-ragcsaloirto-blokk

Racumin_Foam_rágcsálóirtó_hab

Racumin Foam ragcsaloirto 

Storm_Secure_rágcsálóirtó_blokk_MDSD_20221216

STORMSECURE_

ZAPIKILL_FLUO-NP_PÉP

VARAT paraffinos kocka

Kémiai biztonság jogszabályban meghatározott fogalma:

„ A kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok kezelését – csökkentését vagy elkerülhetővé tételét – célul kitűzi, illetőleg megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét.”

A kémiai biztonság célja:

A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények, káros hatásainak megfelelő módon történő:

melynek szellemében megalkotta az Országgyűlés a 2000. évi XXV. törvényt, mely a „a kémiai biztonságról” szól.

Kémiai biztonsággal kapcsolatos jogszabályok

szóló 44/2000. (XII.27.) egészségügyi miniszteri rendelet.

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzők feladatai

A kémiai biztonsági jogszabályokban foglalt alapelv: a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes készítménnyel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve a munkavégző a felelős. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel foglalkozás szerűen végzetttevékenység a felhasznált anyag vagy készítmény adatait tartalmazó Biztonsági Adatlap birtokában kezdhető meg. A magyar nyelvű Biztonsági Adatlap elkészítése a hazai gyártó ill.az anyagot/készítményt Magyarországon forgalomba hozó kötelessége.

A tevékenységet végző a Biztonsági Adatlapot díjmentesen

A Biztonsági Adatlap veszélyes anyag/veszélyes készítmény azonosítására, veszélyességére,kezelésére, tárolására, szállítására, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire, a környezet védelmére vonatkozó információkat. A biztonsági adatlap formai és tartalmi követelményeit a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 7.

A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenységek megkezdése elött a tevékenységet végző az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól becslést készít. A kockázatbecslés elkészítéséért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve a munkavégző a felelős.

A REACH Információs Szolgálat